Kur ju shkon mendja ta ‘bëni’, me trupin tuaj ndodh ajo që do ju habisë

Një studim i Kongresit Amerikan të Gjinekologëve lidhur me njohurinë e femrave mbi anatominë e tyre, tregon se kur “truri tjetër” ndien aksionin potencial, enët e gj.akut zgjerohen, shtohet qarkullimi i gj.akut, i cili nxit sekretin vag.inal, gjë që njëkohësisht është edhe lubrifikant natyral, i përbërë nga proteinat dhe aminoacidet.

Kur jeni të eks.ituara kl.itorisi rritet dhe fryhet, gjë që mund të vërehet edhe me prekje me dorë. Te disa femra rritja e kli.torisit mund të jetë drastike dhe përkohësisht mund të vështirësojë urinimin.

Me rastin e eks.itimit se.ksual, gryka e mitrës zbutet dhe nëse preket me pe.nis apo me ndonjë mjet se.ksual mund të shkaktojë kënaqësi të vërtetë.10% e femrave, me rastin e kontraktimit të komblikut gjatë marrëdhënies se.ksuale, liron disa pika lëngu nga kanalet urinare, lëng i përbërë nga sheqeri natyral dhe fosfataza e sheqerit e cila gjithashtu gjendet në sp.ermën e mashkullit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *